Pokusné ověřování kombinované výuky

Účelem pokusného ověřování je ověřit možnosti organizace, obsah a metod pro kombinovanou výuku, které by mohlo do budoucna představovat rozšíření vzdělávací nabídky škol.

Cíl

Hlavním cílem pokusného ověřování je připravit kvalitní podklady pro rozhodování MŠMT o tom, zda začlenit kombinovanou výuku v období plnění povinné školní docházky v základních školách a ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a v rámci vzdělávání ve středních školách do systému vzdělávání ČR i pro běžnou situaci a připravit podklady pro případnou právní úpravu.

Budoucnost

Kombinovaná výuka by mohla do budoucna představovat rozšíření vzdělávací nabídky škol například z důvodů nadání žáků, dlouhodobější léčby, poptávky rodičů a dalších případů, kdy využití kombinované výuky může být pro žáka a jeho rodinu výhodnější než prezenční výuka.

Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání na ZUŠ Hostivař

❓ Jak vypadá kombinovaná výuka v praxi základních uměleckých škol?
❓ A jak si s jejím zavedením základní umělecké školy poradily?

Podívejte se na krátkou reportáž ze Základní umělecké školy Trhanovské náměstí 129, Praha Hostivař, která je zapojena do projektu Pokusné ověřování kombinovaného vzdělávání od roku 2022.

Zkušenosti ředitelů

Rozhovor

Realizační tým a kontakty

Jitka Jarníková

projektová manažerka

jitka.jarnikova@npi.cz

Veronika Sováková

garantka

veronika.sovakova@npi.cz

Marta Břehovská

garantka

Milan Štolba

garant, analytik