Příklady školní dokumentace

Výstupy pokusného ověřování kombinované výuky

Chcete na vaší škole zavést model kombinované výuky? Pojďte se podívat na příklady dobré praxe, které pro Vás připravily školy, které jsou do pokusného ověřování kombinované výuky zapojeny.

Najdete zde příklady zpracování potřebné školní dokumentace k tomu, abyste mohli kombinovanou výuku na vaší škole realizovat. Jedná se o školní řád, školní vzdělávací program, formulář pro souhlas zákonného zástupce se zapojením jeho dítěte do KV atp.

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Příspěvky obsahují příklady dodatků školních vzdělávacích programů s ohledem na zařazení kombinované výuky, jak byly pojaty ve školách: 

Gymnázium, Havířov–Podlesí

 • Zavedení kombinované výuky jako nové formy vzdělávání, formulace jsou vřazeny a zvýrazněny v dodatku barevně

 • Stáhnout dokument

Základní Škola Vela

 • Dodatek je vystaven v plné míře pouze ke kombinované formě vzdělávání a má formu formuláře. 
 • Stáhnout dokument

Střední škola polytechnická, Havířov–Šumbark

 • Dodatek obsahuje popis realizace kombinované výuky, rozpis předmětů a časovou dotaci, úplnou organizaci kombinované výuky vč. hodnocení žáků zařazených do kombinované výuky, způsob komunikace s žáky v distanční výuce, omlouvání neúčasti žáků ve výuce, způsoby a pravidla hodnocení a pravidla BOZP žáků při kombinované výuce.
 • Stáhnout dokument
Dodatek ke školnímu řádu

Příspěvky obsahují příklady Školního řádu s prvky kombinované výuky s ohledem na zařazení kombinované výuky, jak byly pojaty ve školách: 

Gymnázium, Teplice  

 • Dodatek je vystaven v plné míře pouze ke kombinované formě vzdělávání
 • Stáhnout dokument

Gymnázium, Havířov–Podlesí 

 • Školní řád je vystaven v plné míře, kombinovaná výuka je popsána v kapitole XVII – žlutě označeno
 • Stáhnout dokument

Fakultní základní škola O. Chlupa  

 • Dodatek je vystaven v plné míře pouze ke kombinované formě vzdělávání
 • Stáhnout dokument

Základní škola, Krušovice 

 • Školní řád je vystaven v plné míře, kombinovaná výuka je popsána od str. 15 – žlutě označeno
 • Stáhnout dokument

Střední škola polytechnická, Havířov–Šumbark

Dokumentace zápujček HW-SW žákům

Příspěvky obsahují příklady smluv o výpůjčce SW s ohledem na zařazení kombinované výuky, jak byly pojaty ve školách: 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem

Základní škola Na Pohodu, Hodonín

Střední škola AGC, Teplice

Komunikace školy se zákonným zástupcem o kombinované výuce

Fakultní základní škola O. Chlupa

Souhlas zákonného zástupce se zařazením žáka do kombinované výuky

Příspěvky obsahují vyplněné formuláře Souhlasu ZZ se zařazením dítěte do kombinované výuky, jak byly vyplněny ve školách: 

Základní umělecká škola, Praha 10 Hostivař

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem

Základní škola Na Pohodu, Hodonín

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Souhlas žáka se zařazením do kombinované výuky

Příspěvky obsahují formulář a vyplněné formuláře Souhlasu žáka s jeho zařazením do kombinované výuky, jak byly vyplněny ve školách: 

Formulář souhlasu zletilého žáka se zařazením do kombinované výuky

SŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové

Zjišťování zpětné vazby ke kombinované výuce ve škole

Anketu, dotazník nebo evaluaci je vhodné využít pro zjištění průběhu KV z pohledu pedagogů a žáků, ale například i z pohledu zákonných zástupců. S výsledky se dá následně pracovat ke zkvalitnění KV na vaší škole. 

Nabízíme několik příkladů, které školy v rámci pokusného ověřování KV použily.  

Základní umělecká škola, Praha 10 Hostivař

Gymnázium, Havířov–Podlesí